Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

NYC M1T1 T3 (3XL) EC For CC

*
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
 • Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
  Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
 • Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
  Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
 • Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
  Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
  Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
  Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Aloha-Tôm Cocktail-NYC
  Aloha-Tôm Cocktail-NYC
 • Aloha-Aloha-NYC
  Aloha-Aloha-NYC
*
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
 • Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
  Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
 • Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
  Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
 • Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
  Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
  Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
  Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Aloha-Tôm Cocktail-NYC
  Aloha-Tôm Cocktail-NYC
 • Aloha-Aloha-NYC
  Aloha-Aloha-NYC
*
 • Pizza Rau Củ
  Pizza Rau Củ
 • Pizza Hawaiian
  Pizza Hawaiian
 • Pizza Thịt Nguội & Nấm
  Pizza Thịt Nguội & Nấm
 • Pizza Xúc Xích Ý
  Pizza Xúc Xích Ý
 • Pizza Phô Mai
  Pizza Phô Mai
 • Pizza Gà Nướng Dứa
  Pizza Gà Nướng Dứa
 • Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt Và Rau Củ [+20.000đ]
  Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt Và Rau Củ [+20.000đ]
 • Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt [+20.000đ]
  Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt [+20.000đ]
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị [+20.000đ]
  Pizza Gà Nướng 3 Vị [+20.000đ]
 • Pizza Thịt Nguội Kiểu Canada [+20.000đ]
  Pizza Thịt Nguội Kiểu Canada [+20.000đ]
 • Pizza Thịt Xông Khói [+20.000đ]
  Pizza Thịt Xông Khói [+20.000đ]
 • Pizza Aloha [+20.000đ]
  Pizza Aloha [+20.000đ]
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới [+30.000đ]
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới [+30.000đ]
 • Pizza Tôm Cocktail [+30.000đ]
  Pizza Tôm Cocktail [+30.000đ]
 • Pizza Hải Sản Cao Cấp [+30.000đ]
  Pizza Hải Sản Cao Cấp [+30.000đ]
 • Pizza Hải Sản Cocktail [+30.000đ]
  Pizza Hải Sản Cocktail [+30.000đ]
 • Pizza Hải Sản Pesto Xanh [+50.000đ]
  Pizza Hải Sản Pesto Xanh [+50.000đ]
 • Pizza Hải Sản Đào [+50.000đ]
  Pizza Hải Sản Đào [+50.000đ]

Giá

399.000đ

i h