Live Chat Icon For mobile
Giỏ hàng Close

Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt và Rau Củ Nhân Nhồi

Siêu thượng hạng với nhiều loại thịt và rau phong phú với sốt cà chua

Giá

119.000đ

i h

Nhân nhồi bên trong siêu thượng hạng với nhiều loại thịt và rau phong phú với sốt cà chua.