Live Chat Icon For mobile
Giỏ hàng Close

Promotion

BOGO T3

Mua 1 Pizza size L, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

259.000đ

Mua 1 Pizza size M, tặng 1 Pizza (Đế Dày / Mỏng Giòn) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

179.000đ

Giá chỉ từ

259.000đ

Giá chỉ từ

179.000đ

Ga Zon Zon

Giá chỉ từ

89.000đ

Món Ngon Giá Chất

Combo ưu đãi 30%, phù hợp cho 2 người.

Giá chỉ từ

209.000đ

Combo ưu đãi 30%, phù hợp cho 2 người.

Giá chỉ từ

269.000đ

Chỉ 89.000đ dành cho 1 người.

Giá chỉ từ

89.000đ

Giá ưu đãi 30%, phù hợp cho 2 người

Giá chỉ từ

89.000đ

1Pizza1PepsiTangMon

LoiXinLoiKhoNoi

Giá ưu đãi 21%, phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

399.000đ

Giá ưu đãi 27%, phù hợp cho 4-6 người

Giá chỉ từ

699.000đ

Giá ưu đãi 30%, phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

499.000đ

M1T1KemNuoc

Mua 01 Pizza bất kỳ size M/L nguyên giá trong menu chính, tặng 01 Pizza (Pan/Thin) dòng Classic cùng size, áp dụng khi mua kèm 01 sản phẩm Pepsi/Pepsi Black/Pepsi Black Lime/7UP/Lipton/Mirinda Soda Kem/Aquafina (Lon/Chai/Chai 1.5L)

Giá chỉ từ

288.000đ

Mua 01 Pizza bất kỳ size M/L nguyên giá trong menu chính, tặng 01 Pizza (Pan/Thin) dòng Classic cùng size, áp dụng khi mua kèm 01 sản phẩm Pepsi/Pepsi Black/Pepsi Black Lime/7UP/Lipton/Mirinda Soda Kem/Aquafina (Lon/Chai/Chai 1.5L)

Giá chỉ từ

208.000đ

Buy1Get1Macaroni

Mua 01 Pizza bất kỳ size M/L, tặng ngay 01 Nui Bỏ Lò/Nui Bỏ Lò Phô Mai bất kỳ

Giá chỉ từ

179.000đ

BOGO T4

Mua 1 Pizza size L, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

259.000đ

Giá chỉ từ

259.000đ

Mua 1 Pizza size M, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

179.000đ

Giá chỉ từ

179.000đ