Live Chat Icon For mobile
Giỏ hàng Close

Hải Sản Cao Cấp

Tôm, cua, giăm bông,... với sốt Thousand Island

Giá chỉ từ

129.000đ

Tôm, cua, mực và nghêu với sốt Marinara

Giá chỉ từ

129.000đ

Tôm với nấm, dứa, cà chua và sốt Thousand Island.

Giá chỉ từ

129.000đ

Tôm, nghêu, mực cua, dứa với sốt Thousand Island

Giá chỉ từ

129.000đ