Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Landing Pages GGNG

Khách hàng mua 1 trong các sản phẩm Sweet & Sour Korean Chicken Wings/ Korean Style Chicken Wings/ BBQ Chicken Wings/ Korean Style Chicken Drumsticks bất kỳ sẽ được giảm ngay 50% khi mua thêm 1 sản phẩm Sweet & Sour Korean Chicken Wings có cùng số lượng miếng hoặc thấp hơn so với sản phẩm gà mua trước đó.

Giá chỉ từ