Live Chat Icon For mobile
Giỏ hàng Close

Không được dùng Voucher

Giá chỉ từ

29.000đ

Giá chỉ từ

29.000đ

Mua 1 Pizza size L, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

259.000đ

Giá chỉ từ

259.000đ

Mua 1 Pizza size M, tặng 1 Pizza (Đế Dày / Mỏng Giòn) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

179.000đ

Giá chỉ từ

179.000đ