Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

HE REAL APPERTIZER

*
 • Bánh Mì Bơ Tỏi
  Bánh Mì Bơ Tỏi
 • Bánh Mì Que Nướng [+10.000đ]
  Bánh Mì Que Nướng [+10.000đ]
 • Bánh Mì Bơ Tỏi Phủ Phô Mai [+20.000đ]
  Bánh Mì Bơ Tỏi Phủ Phô Mai [+20.000đ]
 • Khoai Tây Chiên [+30.000đ]
  Khoai Tây Chiên [+30.000đ]
 • Giỏ Khoai Tây Chiên [+40.000đ]
  Giỏ Khoai Tây Chiên [+40.000đ]
 • Gà Giòn Không Xương [+50.000đ]
  Gà Giòn Không Xương [+50.000đ]
 • Gà Popcorn [+50.000đ]
  Gà Popcorn [+50.000đ]
 • Bánh Phô Mai Xoắn [+60.000đ]
  Bánh Phô Mai Xoắn [+60.000đ]
 • Mực Chiên Giòn [+70.000đ]
  Mực Chiên Giòn [+70.000đ]
 • Bánh Kẹp Nướng Mexico [+70.000đ]
  Bánh Kẹp Nướng Mexico [+70.000đ]
 • Tôm Bơ tỏi và Bánh Mì Nướng [+80.000đ]
  Tôm Bơ tỏi và Bánh Mì Nướng [+80.000đ]
 • Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà chiên giòn) [+130.000đ]
  Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà chiên giòn) [+130.000đ]
 • Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà nướng) [+130.000đ]
  Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà nướng) [+130.000đ]
*
 • Mực Chiên Giòn
  Mực Chiên Giòn
 • Tôm Bơ tỏi và Bánh Mì Nướng
  Tôm Bơ tỏi và Bánh Mì Nướng
 • Bánh Kẹp Nướng Mexico
  Bánh Kẹp Nướng Mexico
 • Giỏ Khoai Tây Chiên
  Giỏ Khoai Tây Chiên
 • Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà chiên giòn)
  Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà chiên giòn)
 • Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà nướng)
  Khai Vị Tổng Hợp (Cánh gà nướng)
 • Bánh Mì Bơ Tỏi
  Bánh Mì Bơ Tỏi
 • Khoai Tây Chiên
  Khoai Tây Chiên
 • Gà Giòn Không Xương
  Gà Giòn Không Xương
 • Gà Popcorn
  Gà Popcorn
 • Bánh Mì Bơ Tỏi Phủ Phô Mai
  Bánh Mì Bơ Tỏi Phủ Phô Mai
 • Bánh Phô Mai Xoắn
  Bánh Phô Mai Xoắn
 • Bánh Mì Que Nướng
  Bánh Mì Que Nướng

Giá

49.000đ

i h